Belt and Road Tekstil Konferansı Gerçekleştirildi

“Ticaret ve Yatırımın Sürdürülebilir Birleşik Sirkülasyonu” temalı konferans Huzhou kentinde düzenlenirken, sektör temsilcilerinden ilgi gördü

  07 Ocak 2022 08:56 Cuma
Belt and Road Tekstil Konferansı Gerçekleştirildi

Ekim ayında Zhejiang eyaletinin Huzhou kentinde düzenlenirken bakanlık ve yerel mercilerden hükümet yetkilileri ile Çin Ulusal Tekstil ve Konfeksiyon Konseyi (CNTAC), yabancı devlet ajans ve kurumları ve işbirliklerinin ve sektördeki lider şirketlerin katılımı da not edildi. “Ticaret ve Yatırımın Sürdürülebilir Birleşik Sirkülasyonu” temalı konferansta artan iç talebe odaklanılarak yerel ve uluslararası ticaretin entegrasyonuna hız kazandırmak, endüstriyel büyüme hedefiyle politik eğilimlerin analizi ve farklı bakış açılarının ve öngörülerin rehberliği eşliğinde gerçekleşti.

‘’Belt and Road Tekstil Konferansı 2021’’ CNTAC ve Huzhou Belediye Halk Hükümeti rehberliğinde ve Çin Uluslararası Ticareti Geliştirme Konseyi Tekstil Sanayii Alt Konseyi (CCPIT TEX),China Textile Go Global Union (bundan böyle Birlik olarak anılacaktır),ve CCPIT Huzhou Komitesi ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

Öngörü ve Bakış Açıları

Xu Yingxin, CNTAC Başkan Yardımcısı ve CCPIT TEX Başkanı etkinliğin 8’nci yıldönümüne denk gelen Belt and Road Initiative (BRI) açılış konuşmasında bu yılın önemine bir kez daha değindi. 2013’den bu yana girişim, katılımcı birçok ülkeyle uluslararası işbirliğinin güçlendirilmesine yönelik en büyük çaplı platformlardan birisi olurken dünyadaki ülkelere önemli fırsatlar ve temettüler de sağladı. Dünya büyük bir hızla yaşadığımız yüzyılda bir değişime tanıklık ederken, COVID-19 salgını bu değişimde önemli bir rol oynadı. Bu karmaşık ve büyük değişimlerin hâkim olduğu çağda, refah ve sıkıntıların ortak paydada kabulü bütün ülkeler için olmazsa olmazdır. Ülkelerin çıkarına masaya yatırılabilecek konulardan biri hiç kuşkusuz BRI kapsamında ileri seviye ilerleme kaydetmek ve Çin ile yakın komşuları arasında fırsatların daha da ön plana çıkması ve değer fayda yaratımı için ülkeler arasında dostane ilişki ve işbirliklerini daha da ileriye taşımak için kararlı adımlar atılmalıdır.

Kazan Kazan İlkesi

Çin'in tekstil ve hazır giyim endüstrisi, BRI'nin kararlı bir destekçisi ve katılımcısı, kazan-kazan işbirliği ilkesini ve karşılıklı yarar prensibine sıkı sıkıya bağlıyken büyük kazanımlar da süreç içinde edinmiştir. Çin'in tekstil ve hazır giyim sektörü, izlediği stratejik rota doğrultusunda verimli işbirlikleriyle Belt and Road Initiative kapsamında öncü bir rol üstlenmiştir. Öyle ki 2000 yılından beri, endüstrinin doğrudan yapılan yabancı yatırımlarının ölçeği 11 milyar ABD dolarının üzerine çıkarken bu rakamın %70’ini aşan kısmı Belt and Road Initiative kapsamındaki ülkelere aktarılmıştır. BRI girişimine ortaklı katkılar sağlamak endüstri paydaşları arasında fikir birliği edinmiştir.

Xiang Lemin, Huzhou Belediye Halk Hükümeti Başkan Yardımcısı, 13’üncü Beş-Yıl Planlama periyodunda (2016-2020 yılları içinde) Huzhou eyaletinin GSYİH(Gayri Safi Yurt İçi Hâsıla) sının eyalete kıyasla 0,6 puan daha fazla olduğu ve bununda yıllık bazda ortalama %7,1 oranında büyümeye işaret ettiğini bildirdi. Toplam mali gelirler ve genel kamu bütçe gelirleri hesap edildiğinde, sırasıyla %12,2 ve %12'lik büyüme oranları kaydedilirken bu veriler şehri ülke klasmanında lider konuma taşıdı. Huzhou, Devlet Konseyi Genel Ofisi tarafından istikrarlı endüstriyel büyüme ve transformasyon ve yeniliklerde kayda değer başarılar deneyimleyen şehirlerden biri olarak iki kez takdir ve teşvik edildi.

Çin Ulusal Tekstil ve Konfeksiyon Konseyi'nin rehberliğinde Huzhou kentindeki modern tekstil endüstrisi, yüksek ölçekli büyümeye yönelik kararlı adımlar attı. Bunlardan ilki, çevre dostu şehir ve kaliteyi ön plana alan büyümeye hız verirken hammaddeden dokumaya ve nihai ürün çıktısına kadar entegre üretim süreçlerinin tümünü kapsayan bir tedarik zinciri oluşumunu sağlamıştır. Endüstrinin yıllık üretim hacmi 70 milyar RMB'yi aşarken şehirde faaliyet gösteren dört tekstil işletmesi de halka açıldı. Bir diğer kuruluş içinse Huzhou hükümeti yerel şirketleri BRI’ye katılım sağlayarak ‘’küreselleşme’’ye yönelik teşvik sağladı. Rakamsal verilere bakıldığında, Ocak-Temmuz döneminde Huzhou eyaletinde Belt and Road güzergâhı üzerinde yer alan ülkelere tekstil ve konfeskiyon ürün kalemlerinde ihracat yıllık bazda %24,7 artışla 6,12 milyar RMB'ye ulaşırken bu oranlar birleşmeden doğan büyümeye tanıklık eden şehirde aynı zamanda BRI'ye yapılan toplam ihracatın %25,8'ine denk geldi.

Çin’in rekabet gücünü artırma hedefi

Cao Xuejun, Sanayi ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığı (MIIT) Tüketim Malları Departmanından üst düzey bir yetkili, Çin’in ılımlı refah seviyesine işaret ederken, 14’üncü Beş-Yıl-Planlama periyodunun modernizasyona doğru yeni yolculuğunda (2021-2025 yılları içinde) ülke için önemine dikkat çekti. Bu yolculuk boyunca, tekstil endüstrisi, halkın refahını artırmak amacıyla yüksek ölçekli büyümeyi sürdürmeli, arzı ön plana alan yapısal reformlara hız kazandırmalı ve aynı zamanda daha fazla esneklik ve katma değerli daha istikrarlı ve yenilik odaklı bir tedarik zincirini inşa etmelidir bu da hiç kuşkusuz Çin’in rekabet gücünü artırma hedefinde olmalı ki bunun ön koşulu da yüksek kalite üretime sahip endüstriyel büyüme ve daha kapsamlı uluslararası işbirlikleridir. Çin tekstil endüstrisi, yerel kuruluşların rekabet gücünü artırmaya odaklanmalı, risk önleme ve kontrol bilincini artırmalı ve çeşitliliğe sahip pazar arayışında kazan-kazan ilkesi ve karşılıklı fayda prensibini de kapsayan bir tedarik zincirinin inşasını sağlamalıdır. Bu hedef BRI’nın yüksek kalite üretime dayalı büyüme rotasıyla uyumludur ve Çin’in uluslararası platformda bir tekstil devi olarak algılanması için bir ön koşul olmaya devam etmelidir. MITT Tüketim Malları Departmanı, yasal koordinasyonu teşvik ederken bağımsız inovasyon ve teknolojik transformasyonun gelişimi de destekleyecek, endüstrinin yenilenme çalışmalarını geliştirirken tekstil işletmelerinin yüksek ürün kalitesiyle büyümeleri için güvenilir ve güçlü bir iş ortamı yaratacaktır.

Öngörü ve Bakış Açıları: Endüstriyel sürdürülebilirliği geliştirmek

Gao Yong, Çin Ulusal Tekstil ve Konfeksiyon Konseyi Genel Sekreteri, ''Tekstil Endüstrisinde Ticaret ve Yatırımın Sürdürülebilir Birleşik Sirkülasyonuna doğru Yeni Bir Dönem” temalı konuşmasında önemli bilgiler sağladı. Bay Gao, konuşmasında tekstil endüstrisinin COVID-19 salgınıyla hayatımıza giren kapsamlı yasak ve kısıtlamalara rağmen son iki yıllık süreçte gelinen noktada büyük ivme kazanan yatırımlara ve işbirliklerine be yine endüstrinin bu zorlu süreçte gösterdiği istikrarlı büyümeye ve üretime değindi. Buna karşın pandemi kaynaklı ve yeni kalkınma modeline ilişkin zorluklar hakkında da analizlerini aktardı. Öyle ki, endüstri paydaşlarına yönelik güven,istikrar ve sürdürülebilir gelecek inşasına katılım çağrısı da konuşmasında  yer aldı.

Bay Gao'ya göre, Çin'in tekstil endüstrisine bağlı dışa dönük doğrudan yatırımlar (ODIs) yıllık değerde %101,3 artışla 950 milyon USD’ ye kadar yükselirken bu rakam ülkenin imalat sektörüne yönelik yatırımlarının %11,5'ini oluşturdu. Endüstri performansı buna karşın yine de değişkendi. Tekstil ve hazır giyim sektörü ile giyim aksesuarları endüstrisine dönük doğrudan yatırımların geçen yılki veriler korunarak 80 milyon ABD Dolarına ulaştığı ve tekstil endüstrisinin %8,4'lük dilimine işaret ettiği not edildi. Tekstil sektöründeki ODI'ler, yüzdelik dilimin %26,3'ünü temsil ederken yıllık %26,5’lık düşüşle 250 milyon USD’ye geriledi. Kimyasal elyaf imalat sektörü, 620 milyon ABD Doları doğrudan yatırım gerçekleştirirken, yıllık % 1027'lik bir artış hacmiyle endüstrinin %65,3'lük dilimini kontrol etti. Ön plana çıkan yatırım merkezleri Hong Kong, Çin, Vietnam ve Singapur olarak kaydedildi. Bay Gao, yurtdışında faaliyetlerini sürdüren şirketlerin endüstriyel altyapıyı analiz etmesini ve bunun tedarik zincirinin güvenliğini sağlamada ve erken uyarı sisteminin inşasında kaçınılmaz olduğunu aktardı.

Endüstriyel tabanın bir üst seviyeye ulaşması, tedarik zincirini modernize ederken ve üst düzey üretim kapasitelerini geliştirirken en zaruri ihtiyaçlardan biridir. Ayrıca, Parti Merkez Komitesi’nin aldığı kritik stratejik kararlar arasında geçen 2030 tarihinden önce CO2 emisyonlarının zirveye çıkması ve karbon gerçekliğine 2060 yılına kadar ulaşılması, yüksek ölçekli büyüme ve beşeriyle doğa arasındaki uyum ve birlikteliği yaşama döngüsünün devamı için olmazsa olmaz olarak vurgulandı. Sektördeki bütün paydaşların, endüstriyel büyümeyle uyumlu ulusal ekoloji stratejiler ve yaşamın sürdürülebilirliği açısından iklim koşullarının korunması ve sürdürülebilir kalkınmanın uygulamaya konulması ilkelerinin lider bir tekstil girişiminin ana sorumluluklarından biri olduğu ve değer artırımının bu hususta kritik bir aşama olduğu karşılıklı fikir birliği çerçevesinde kabul edilmelidir.

Deneyimlerin Paylaşımı: Belt and Road Initiative kapsamında tekstilde sürdürülebilir ölçekte sınırları aşan yatırımlar

Konferansın ana ilk oturumunda, yurtiçi ve yurtdışından hükümet, kurum ve kuruluşların temsilcileri, deneyimlerini paylaşırken sınırları aşan işbirlikleri için fırsatlar sunan ‘’Tekstil Endüstrisinde Ticaret ve Yatırımın Sürdürülebilir Birleşik Sirkülasyonuna doğru Yeni Bir Dönem” temalı konuşmalar gerçekleştirdi.

Dr. Moses Ikiara, Kenya Yatırım Otoritesi (KenInvest) Genel Müdürü, konferansa video konferans ile katılım sağlarken Kenya'nın elyaf, tekstil ve hazır giyim sektörlerindeki yatırım fırsatlarına değindi. Doğu ve Orta Afrika'ya açılan bir kapı olan Kenya'nın komşu ve küresel pazarlara yönelik yatırım ve ticari hacmini artıran konum avantajını ve bunun rekabette sağladığı kazanımları da aktardı.

Kenya’ya yönelik yatıırmlar da konuşmanın ana hususlarından biriydi ve avantajlar üzerinde duruldu. Örnek olarak yenilikçi ve yüksek vasıflı bir işgücüne sahip olmayan ve çeşitliliğe sahip ekonomiden ve serbest piyasa ekonomisinin sağladığı avantajlardan yoksun ve dövize karşı savunmasız bir ülke modeli anlatıldı. Orta sınıf büyümesini sürdürürken yüksek değerde ürün ve hizmetlere yönelik talep artış sağlıyor ve istikrarlı bir eknomik büyüme kaydediliyor. Afrika ofis ve işletmeleri için Kenya’yı tercih eden çok sayıda çok uluslu şirketin ortaya koyduğu gibi güçlü bir iş ortamı hakim. Ayrıca seçilen ülke stratejik konum avantajına sahip bölgesel bir ulaşım ve lojistik merkezidir.

Kenya ABD’ye Giyim İhracatında Lider

Bunun yanında tekstil ve konfeksiyon endüstrisinin ulusal ekonomik gündemin merkezinde yer aldığı ve Kenya'da ihracata ve istihdam yaratımına önemli katkıları olduğunun da altını çizdi. Afrika Büyüme ve Fırsat Yasası'nın (AGOA)’nın bir sağlayıcısı olarak Kenya, Amerika Birleşik Devletleri'ne giyim ihracatında lider bir rol oynamıştır. Dr. Ikiara, konuşmasında Kenya'nın yatırımları, sermaye güvenliği ve endüstri değer zincirindeki yatırım fırsatlarından da bahsetti.

Bay A. Sukumaran, Sri Lanka'daki Brileşik Giyim Derneği Forumu (JAAF) Başkanı, video konferans aracılığıyla yaptığı konuşmasında ülkenin tekstil ve hazır giyim sektörünün ticaret ve yatırım fırsatlarına ilişkin fikirlerini aktardı. Konuşmasına JAAF hakkında kısa bir giriş yaparak başladı. Yerel tekstil ve hazır giyim endüstrisinin İhracatı 2019 yılı itibariyle 6 milyar ABD doları olarak gerçekleşen yerel tekstil ve hazır giyim endüstrisinin şirketi Sri Lanka'daki en büyük ihracat endüstrisi konumuna taşıdığını da şahsi görüşü olarak paylaştı.

Çin ithal edilen toplam kumaşın %42’lik payını temsil ederken, Sri Lanka’dan sonra en büyük tedarikçi, ticaretinin toplam hacmi de 968 milyon dolar. Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa Birliği ve Birleşik Krallık, Sri Lanka'nın ihracatı için ana ticaret ortakları olarak sırlanamaktadır.

Sri Lanka'daki yatırım avantajları, Bay Sukumaran tarafından akatarılırken bu hususta iş yapış biçimlerinin giderek daha efektif hale gelmesi, dünya klasmanında üretim tesislerinden/hizmetlerinden, kapasiteli ve esnek işgücünden ve yine AB ve Birleşik Krallık merkezlerini tercih eden pazar erişiminden söz edildi.

İleriye dönük tahminler değerlendirildiğinde, Sri Lanka'daki tekstil ve hazır giyim endüstrisinin geri eksenli entegrasyonu güçlendireceği ve pazara daha geniş açılım ve yeni seviyeleri deneyimlemek için ihracat pazarına erişimi sürdürmek ve iyileştirmek için daha fazla yabancı hükümetle birlikte çalışacağını aktardı.

Dünya Çapında Etki

Qian Anhua, Antex (Deqing) Fashion Co., Ltd.'nin Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü “Antex Group'un Yurtdışı Yatırım Hattı’’ başlıklı konuşmasında denizaşırı operasyonlardaki tecrübelerini aktarırken BRI uygulama alanlarının dünya çapında büyük bir etki yarattığını kaydetti. Antex Group, üretimini ve operasyonlarını güçlü büyüme potansiyeline sahip olduğu başta Afrika ekonomileri olmak üzere İspanya, New York, Vietnam ve Etiyopya'ya taşıdı. Bay Qian, Afrika pazarlarındaki küresel iş ortamının üzerinde dururken demografik yapıların, kaynak paylaşımının ve devlet desteklerinin önemine ayrıntılı bir şekilde değindi ve şirketin yönetim ekibini ve yeni pazarlara açılmasını sağlayan teknolojileri aktardı.

Çin’den Gelen Yatırımlara Önem Veriyoruz

Chen Yan (Karen Chen), Challenge Fashion (Pakistan) Limited CEO'su video konferans aracılığıyla bir konuşma gerçekleştirdi. Bayan Chen, “Pakistan'da Tekstil Sektörü Yatırımlarında Karşı Koyma Güdüsü’’ temalı sunumunda şirketin Pakistan merkezli faaliyetleri ve yerel ihracat yasalarının sağladığı avantajlar hakkında bilgiler verirken Pakistan merkezli yatırımlara ve hükümetin Çin’den gelen yatırımlara verdiği öneme de değindi. Bayan Chen, Pakistan Çin ikili ilişkileri, bireyden bireye aktarım, işçilik maliyetleri, üretim teknolojileri, işletme yönetimi, dengeleyici vergiler ve ihracat politikaları açısından sahip olunan yatırım avantajlarını aktardı.

Uzman Algı : İç ve dış pazarların karşılıklı olarak güçlendirilmiş birleşik sirkülasyonu

Zhao Mingxia, CNTAC Endüstriyel Ekonomi Araştırma Enstitüsü Başkan Yardımcısı “Uluslararası Tekstil ve Hazır Giyim Pazarında Talep Eğilimleri’’başlıklı konuşmasında Çin tekstil ve hazır giyim endüstrisinin dış ticarete yönelik ve yatırım modellerinde karşı karşıya kaldığı zorluklar ve fırsatlar hakkında bilgi verdi. Pazarın talepleri perspektifinden bakıldığında, Çin son yıllar içinde toplam tüketimde en hızlı büyümeyi yaşayan ülke olmakla birlikte küresel ekoomideki payı %48'e ulaşmıştır. Bu gelişim yukarı doğru ivme gösteren ekonomilerin ve gelişmekte olan ülkelerin pazardan talep ve beklentilerini artırdığını ve gelişmiş ülke ekonomilerininse elyaf tüketim kaleminde hala önemli bir yere sahip olduğunu ortaya koyuyor.

Yetkili şirketlerin üstlendiği çabaların ve edinilen deneyimin, Belt and Road Initiative girişiminin ilerlemesi noktasında ana belirleyici etmen ve itici güç olmaya devam ettiğine yönelik inancını da paylaştı.

Özel Etkinlik: Uluslararası kapasite işbirliğinin derinleştirilmesi

Konferansın üçüncü oturumunda, Afrika Ülkelerinin Tekstil Endüstrisini Geliştirme Kabiliyetleri ve Çin ile Afrika Arasındaki Tekstil Endüstrisinde İşbirliği Potansiyeli raporunun yayınlanmasına atıfta bulunarak China Textile Go Global'ın ilk parti yurtdışı irtibat ofislerinin kuruluş törenine de değindi.

Yayınlanan raporda, Dışişleri Bakanlığı Afrika İşleri Departmanı’nın atadığı  CCPIT TEX’den araştırma ekibi hakkında da bilgi verildi. Raporun içeriğinde Afrika’da yer alan 54 ülke çok boyutlu bir perspektiften analiz edilirken yatırım ve ticari potansiyele sahip sekiz kilit ülke (Mısır, Etiyopya, Kenya, Fas, Güney Afrika) endüstri koşullarını daha yakından analiz ve yatırıma yönelik daha ayrıntılı raporlama için bir model değerlendirme sistemi kuruyor.

Birliğin daha güçlü işbirliği için bir platform olarak daha etkin işlevsellik göstermesi açısından konferansta adı geçen Mısır, Kamboçya, Myanmar, Vietnam ve Zambiya'da denizaşırı irtibat büroları kurma kararı alındı. İrtibat büro temsilci ve yetkilileri video konferans aracılığıyla tebriklerini duyurdu.

Belt and Road Initiative Konferansı 2021, ticaret ve yatırımın sürdürülebilir birleşik sirkülasyonu hakkında talepkar sunum, içgörü ve bakış açıları sunarken endüstri paydaşlarının kaliteli üretim odaklı büyümeye yönelik bilgi alışverişi ve oturumları için elverişli bir platform olarak yer aldı. Tekstil endüstrisindeki tüm etmenler, yüksek kaliteli üretim odaklı büyümeye yönelik yeni bir yolculuğa çıkmak için hazırlıklarını etkin bir şekilde sonuçlandırdı ve kararlı.


YORUMLAR
Sayın ziyaretçimiz; Üye olmadan yapılan yorumlar "misafir" olarak adlandırılacaktır. Yorumlarınızda size özel bir isim ve resim kullanmak, yaptığınız yorumlara üye menüsünden ulaşmak, yorumlarınıza gelen cevapları kontrol etmek ve üyelere sunulan daha pek çok özellikten yararlanmak için üye olun!
Bu haber hakkındaki yorumunuz nedir?
1000 - karakter kaldı.