Tarak Makinası C 80: Zorlu Bir Ham Maddeyle Yüksek Üretim Verimi

İşleme sırasındaki zorluklar gibi geri dönüşüm uygulamalarının potansiyeli de çok büyüktür. Tarak makinası, iplik üretimi sürecinde materyali açma ve temizleme yönünden belirleyici bir rol oynar.

  07 Temmuz 2022 12:53 Perşembe
Tarak Makinası C 80: Zorlu Bir Ham Maddeyle Yüksek Üretim Verimi

C 80 geri dönüşüm uygulamaları için mükemmel şekilde donatılmıştır. Makina yüksek üretim hızıyla çalışır ve yüksek oranda tüketici sonrası materyalle bile iyi kalite iplik üretimine olanak tanır.

Bir müşterinin iplikhanesinde yapılan doğrudan karşılaştırmada, saatte 270 kilogram üretim hızına sahip C 80 tarak makinası, rakip bir makinanın eski modelinin üretim hızını yaklaşık dörde katlamıştır. Ne 12 numara open end ipliği üretmek için materyal karışımı olarak %70 pamuk ve %30 tüketici sonrası materyal kullanılmıştır. C 80'in yüksek üretim hızına rağmen, iplik kalitesi müşteri tarafından tanımlanan sınır değerden çok daha iyi olmuştur. Elyafın düzgün hazırlanması, open end iplik makinasının verimini de artırmıştır. İplik kopuşu sayısı, 1.000 rotor saati başına 118 ile 156 arasında değişmiştir. Son ürün görünümü ve kalitesi ile ikna edici olmuştur (Şek. 1).

%75 Daha Az Enerji Tüketimi

Çok iyi tarak şeridi kalitesiyle birlikte üretim hızının önemli ölçüde artırılması, müşterinin üretim sırasında daha az tarak makinası kullanmasını ve dolayısıyla enerji maliyetlerinden ciddi ölçüde tasarruf etmesini sağlamıştır. Tarak makinası C 80, saatte 270 kilogram üretim hızıyla çalışma genişliği bir metre olan dört tarak makinasının yerini almıştır. Bu nedenle aynı üretim hacmindeki enerji tüketimi, yılda 40.000 ABD dolarına eşdeğer olan %75 oranında azalmıştır.

%90 Tüketici Sonrası Materyal (geri dönüşüm materyali) İçeren Ham Madde

Başka bir müşteri, Ne 8 ila Ne 24 numara open end ipliği üretmek için tüketici sonrası materyalden elde edilen %90 oranında geri dönüştürülmüş ve ağartılmış pamuk ve %10 polyester karışımını işlemiştir. Tarak makinası C 80, bu zorlu materyal karışımı ve Ne 9 iplik numarası ile saatte 120 kilogramlık üretim hızına ulaşmıştır. C 80, yine 1,5 metrelik çalışma genişliğine sahip olan önceki model C 70 ile doğrudan karşılaştırıldığında, iki kat üretim hızı ve daha yüksek iplik kalitesi sağlayabilmektedir. C 80 ile iplikte sık rastlanan hatalar yaklaşık %50 oranında azalmıştır.

Özel Üretim Graf Garnitürleri

Geri dönüşüm materyallerinin işlenmesi için özel olarak geliştirilmiş Graf garnitürleri kullanılmaktadır. Materyal, brizör ünitesinde testere dişli garnitürle detaylı ön ayırma işlemine tabi tutulur. Açılmamış kumaş parçaları gibi uyumlu olmayan materyaller, brizörün döküntü bıçağında etkin bir şekilde elimine edilir. Döküntü bıçağının serbest konum ayarı ve brizör hızı aracılığıyla telef miktarı ekranda kolayca ayarlanarak materyal gereksinimlerine uygun hale getirilebilir.

Tüm Ham Maddelerde İspatlanmış Avantajlar

C 80, piyasadaki en geniş aktif taraklama alanına sahip tarak makinasıdır (Şek. 2). C 80 için 1,5 metrelik çalışma genişliği ve 40 aktif şapka, ayırma seviyesi düşük olan ve yüksek sayıda neps içeren geri dönüştürülmüş materyal için de önemli avantajlardır. En uzun ön ve son taraklama bölgeleri, ham maddeye uyacak şekilde bağımsız olarak donatılabilir ve yapılandırılabilir. Optimum tasarlanmış kılavuz kenarları bulunan güvenilir tülbent kılavuzu, üç aşamada yoğunlaştırılmış kusursuz bir tarak şeridi sağlar. Bu, geri dönüştürülmüş materyallerin yüksek kısa elyaf içeriği ve yüksek üretim hızları nedeniyle çok önemlidir. Bu avantajlar sayesinde, C 80'in tarak şeridi de geri dönüştürülmüş materyallerden yapılmış bir ring ipliği için optimum koşulu sunar. Bu, potansiyel geri dönüşüm ürünleri yelpazesini önemli ölçüde genişletir.

Rieter Hakkında

Rieter, kısa stapelli elyaf iplik üretiminde kullanılan sistemler için dünya pazarında lider tedarikçi konumundadır. Winterthur'da (İsviçre) kurulu şirket; doğal elyaf, suni ve sentetik elyaf ve bunların karışımlarını ipliğe dönüştürmek için kullanılan makinaları, sistemleri ve komponentleri geliştirmekte ve üretmektedir. Rieter, hem eğirme hazırlık proseslerini hem de şu anda piyasada mevcut dört eğirme prosesini kapsayan dünyadaki tek tedarikçi konumundadır. Rieter, hassas bobin makinaları alanında da liderdir. On ülkedeki 17 üretim tesisi ile %18'i İsviçre'de yerleşik olmak üzere, yaklaşık 4.900 kişilik küresel bir işgücünü istihdam etmektedir. Rieter, SIX İsviçre Borsası'nda RIEN kısaltma adı ile kayıtlıdır. www.rieter.com

C 80 geri dönüşüm uygulamaları için mükemmel şekilde donatılmıştır. Makina yüksek üretim hızıyla çalışır ve yüksek oranda tüketici sonrası materyalle bile iyi kalite iplik üretimine olanak tanır.

Bir müşterinin iplikhanesinde yapılan doğrudan karşılaştırmada, saatte 270 kilogram üretim hızına sahip C 80 tarak makinası, rakip bir makinanın eski modelinin üretim hızını yaklaşık dörde katlamıştır. Ne 12 numara open end ipliği üretmek için materyal karışımı olarak %70 pamuk ve %30 tüketici sonrası materyal kullanılmıştır. C 80'in yüksek üretim hızına rağmen, iplik kalitesi müşteri tarafından tanımlanan sınır değerden çok daha iyi olmuştur. Elyafın düzgün hazırlanması, open end iplik makinasının verimini de artırmıştır. İplik kopuşu sayısı, 1.000 rotor saati başına 118 ile 156 arasında değişmiştir. Son ürün görünümü ve kalitesi ile ikna edici olmuştur (Şek. 1).

%75 Daha Az Enerji Tüketimi

Çok iyi tarak şeridi kalitesiyle birlikte üretim hızının önemli ölçüde artırılması, müşterinin üretim sırasında daha az tarak makinası kullanmasını ve dolayısıyla enerji maliyetlerinden ciddi ölçüde tasarruf etmesini sağlamıştır. Tarak makinası C 80, saatte 270 kilogram üretim hızıyla çalışma genişliği bir metre olan dört tarak makinasının yerini almıştır. Bu nedenle aynı üretim hacmindeki enerji tüketimi, yılda 40.000 ABD dolarına eşdeğer olan %75 oranında azalmıştır.

%90 Tüketici Sonrası Materyal (geri dönüşüm materyali) İçeren Ham Madde

Başka bir müşteri, Ne 8 ila Ne 24 numara open end ipliği üretmek için tüketici sonrası materyalden elde edilen %90 oranında geri dönüştürülmüş ve ağartılmış pamuk ve %10 polyester karışımını işlemiştir. Tarak makinası C 80, bu zorlu materyal karışımı ve Ne 9 iplik numarası ile saatte 120 kilogramlık üretim hızına ulaşmıştır. C 80, yine 1,5 metrelik çalışma genişliğine sahip olan önceki model C 70 ile doğrudan karşılaştırıldığında, iki kat üretim hızı ve daha yüksek iplik kalitesi sağlayabilmektedir. C 80 ile iplikte sık rastlanan hatalar yaklaşık %50 oranında azalmıştır.

Özel Üretim Graf Garnitürleri

Geri dönüşüm materyallerinin işlenmesi için özel olarak geliştirilmiş Graf garnitürleri kullanılmaktadır. Materyal, brizör ünitesinde testere dişli garnitürle detaylı ön ayırma işlemine tabi tutulur. Açılmamış kumaş parçaları gibi uyumlu olmayan materyaller, brizörün döküntü bıçağında etkin bir şekilde elimine edilir. Döküntü bıçağının serbest konum ayarı ve brizör hızı aracılığıyla telef miktarı ekranda kolayca ayarlanarak materyal gereksinimlerine uygun hale getirilebilir.

Tüm Ham Maddelerde İspatlanmış Avantajlar

C 80, piyasadaki en geniş aktif taraklama alanına sahip tarak makinasıdır (Şek. 2). C 80 için 1,5 metrelik çalışma genişliği ve 40 aktif şapka, ayırma seviyesi düşük olan ve yüksek sayıda neps içeren geri dönüştürülmüş materyal için de önemli avantajlardır. En uzun ön ve son taraklama bölgeleri, ham maddeye uyacak şekilde bağımsız olarak donatılabilir ve yapılandırılabilir. Optimum tasarlanmış kılavuz kenarları bulunan güvenilir tülbent kılavuzu, üç aşamada yoğunlaştırılmış kusursuz bir tarak şeridi sağlar. Bu, geri dönüştürülmüş materyallerin yüksek kısa elyaf içeriği ve yüksek üretim hızları nedeniyle çok önemlidir. Bu avantajlar sayesinde, C 80'in tarak şeridi de geri dönüştürülmüş materyallerden yapılmış bir ring ipliği için optimum koşulu sunar. Bu, potansiyel geri dönüşüm ürünleri yelpazesini önemli ölçüde genişletir.

C 80 geri dönüşüm uygulamaları için mükemmel şekilde donatılmıştır. Makina yüksek üretim hızıyla çalışır ve yüksek oranda tüketici sonrası materyalle bile iyi kalite iplik üretimine olanak tanır.

Bir müşterinin iplikhanesinde yapılan doğrudan karşılaştırmada, saatte 270 kilogram üretim hızına sahip C 80 tarak makinası, rakip bir makinanın eski modelinin üretim hızını yaklaşık dörde katlamıştır. Ne 12 numara open end ipliği üretmek için materyal karışımı olarak %70 pamuk ve %30 tüketici sonrası materyal kullanılmıştır. C 80'in yüksek üretim hızına rağmen, iplik kalitesi müşteri tarafından tanımlanan sınır değerden çok daha iyi olmuştur. Elyafın düzgün hazırlanması, open end iplik makinasının verimini de artırmıştır. İplik kopuşu sayısı, 1.000 rotor saati başına 118 ile 156 arasında değişmiştir. Son ürün görünümü ve kalitesi ile ikna edici olmuştur (Şek. 1).

 

%75 Daha Az Enerji Tüketimi

Çok iyi tarak şeridi kalitesiyle birlikte üretim hızının önemli ölçüde artırılması, müşterinin üretim sırasında daha az tarak makinası kullanmasını ve dolayısıyla enerji maliyetlerinden ciddi ölçüde tasarruf etmesini sağlamıştır. Tarak makinası C 80, saatte 270 kilogram üretim hızıyla çalışma genişliği bir metre olan dört tarak makinasının yerini almıştır. Bu nedenle aynı üretim hacmindeki enerji tüketimi, yılda 40.000 ABD dolarına eşdeğer olan %75 oranında azalmıştır.

 

%90 Tüketici Sonrası Materyal (geri dönüşüm materyali) İçeren Ham Madde

Başka bir müşteri, Ne 8 ila Ne 24 numara open end ipliği üretmek için tüketici sonrası materyalden elde edilen %90 oranında geri dönüştürülmüş ve ağartılmış pamuk ve %10 polyester karışımını işlemiştir. Tarak makinası C 80, bu zorlu materyal karışımı ve Ne 9 iplik numarası ile saatte 120 kilogramlık üretim hızına ulaşmıştır. C 80, yine 1,5 metrelik çalışma genişliğine sahip olan önceki model C 70 ile doğrudan karşılaştırıldığında, iki kat üretim hızı ve daha yüksek iplik kalitesi sağlayabilmektedir. C 80 ile iplikte sık rastlanan hatalar yaklaşık %50 oranında azalmıştır.

 

Özel Üretim Graf Garnitürleri

Geri dönüşüm materyallerinin işlenmesi için özel olarak geliştirilmiş Graf garnitürleri kullanılmaktadır. Materyal, brizör ünitesinde testere dişli garnitürle detaylı ön ayırma işlemine tabi tutulur. Açılmamış kumaş parçaları gibi uyumlu olmayan materyaller, brizörün döküntü bıçağında etkin bir şekilde elimine edilir. Döküntü bıçağının serbest konum ayarı ve brizör hızı aracılığıyla telef miktarı ekranda kolayca ayarlanarak materyal gereksinimlerine uygun hale getirilebilir.

 

Tüm Ham Maddelerde İspatlanmış Avantajlar

C 80, piyasadaki en geniş aktif taraklama alanına sahip tarak makinasıdır (Şek. 2). C 80 için 1,5 metrelik çalışma genişliği ve 40 aktif şapka, ayırma seviyesi düşük olan ve yüksek sayıda neps içeren geri dönüştürülmüş materyal için de önemli avantajlardır. En uzun ön ve son taraklama bölgeleri, ham maddeye uyacak şekilde bağımsız olarak donatılabilir ve yapılandırılabilir. Optimum tasarlanmış kılavuz kenarları bulunan güvenilir tülbent kılavuzu, üç aşamada yoğunlaştırılmış kusursuz bir tarak şeridi sağlar. Bu, geri dönüştürülmüş materyallerin yüksek kısa elyaf içeriği ve yüksek üretim hızları nedeniyle çok önemlidir. Bu avantajlar sayesinde, C 80'in tarak şeridi de geri dönüştürülmüş materyallerden yapılmış bir ring ipliği için optimum koşulu sunar. Bu, potansiyel geri dönüşüm ürünleri yelpazesini önemli ölçüde genişletir.


YORUMLAR
Sayın ziyaretçimiz; Üye olmadan yapılan yorumlar "misafir" olarak adlandırılacaktır. Yorumlarınızda size özel bir isim ve resim kullanmak, yaptığınız yorumlara üye menüsünden ulaşmak, yorumlarınıza gelen cevapları kontrol etmek ve üyelere sunulan daha pek çok özellikten yararlanmak için üye olun!
Bu haber hakkındaki yorumunuz nedir?
1000 - karakter kaldı.